Archivos de la categoría ‘Articles’

Reflexions  sobre la promoció de l’èxit escolar a través de les famílies. Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

05/11/2012
La promoció de l’èxit escolar a través de les famílies L’Ajuntament, amb la col•laboració de la Diputació, posa en marxa
un programa de suport a les famílies d’alumnes de 5è de primària a 2n d’ESO per a l’acompanyament escolar Rocío Gómez L’Ajuntament posarà en marxa el mes de novembre el programa de suport a les famílies per promoure l’èxit escolar dels estudiants. El projecte s’adreça a les famílies d’alumnes de 5è de primària a 2n d’ESO, que tenen una actitud favorable vers l’estudi però que presenten un rendiment baix per problemes d’aprenentatge associats a una manca d’organització i d’hàbits de treball i d’estudi. Es preveu que una vuitantena de famílies castellarenques participin al projecte.
L’objectiu d’aquesta iniciativa, recurs que ofereix la Diputació de Barcelona, és aconseguir la implicació de les famílies en l’acompanyament escolar per tal que els alumnes assoleixin el nivell educatiu corresponent al seu talent i esforç. En aquest sentit, es crearà un grup de diàleg format per les famílies i els docents, que coordinarà un psicopedagog. La regidora d’Educació, Maria Antònia Puig, assegura que “adherir-se a aquest projecte era una gran oportunitat que s’havia d’aprofitar donat l’actual context de crisi”. D’altra banda, Puig apunta que “és important que els alumnes tinguin un bon acompanyament per part de les famílies, que valorin el seu esforç, i que s’impliquin en la supervisió, estímul i suport als seus estudis per millorar el seu rendiment educatiu”. “Les famílies necessiten eines per realitzar aquest
acompanyament als seus fills i filles perquè de vegades es veuen desbordades per la situació. En aquest sentit,
l’Ajuntament sempre ha apostat per posar a l’abast dels alumnes i les famílies recursos per afavorir l’èxit acadèmic
amb propostes com l’Escola d’Adults o l’Escola de Pares i Mares, i aquest nou projecte” afegeix la regidora.
El tècnic de la Diputació de Barcelona, Josep Nieto, la psicopedagoga i assessora del projecte, Cruz Pardo, i l’experta en
pedagogia sistèmica Mercè Traveset, s’encarregaran de formar als tutors de les escoles i a les persones implicades en el
programa. Nieto posa de manifest que aquest projecte “no només beneficia als alumnes, sinó que també és positiu per a les famílies i per als centres educatius que hi formaran part”. “Amb el programa enfortim els vincles educatius, i es fa un
reforç a la tutoria què és essencial. El programa representa un gran esforç professional i econòmic per l’Ajuntament, i
no és senzill, i per aquest motiu la Diputació dóna tot el seu suport als municipis que volen participar”, explica Nieto.
El programa de suport a les famílies per promoure l’èxit escolar dels estudiants es va posar en marxa fa tres anys a ciutats com Badia del Vallès i Sant Adrià del Besòs. Nieto, que fa una valoració positiva de l’experiència dels dos municipis, destaca que el projecte “és flexible” i que part del seu èxit és que “es contextualitza la metodologia i s’adapta a les característiques de cada territori”.
Després del procés de formació que rebran els docents, i els tècnics municipals, i la detecció de les famílies que podrien ser candidates a participar-hi de manera voluntària, que tindrà lloc entre novembre i desembre, arrencaran les sessions mensuals de dinamització amb les famílies per tal de compartir i analitzar de forma conjunta les dificultats i eines d’acompanyament escolar.

Anuncios

Famílies, escola i èxit

Millorar els vincles per millorar els resultats

Autor/s: Jordi Collet i Antoni Tort (coordinadors)

Col·lecció: Informes Breus

Núm.: 35

Nombre de pàgines: 189

Any de publicació: 2011

ISBN: 978-84-85557-89-9

Dipòsit legal: B-40714-2011

Stock: STOCK

Preu amb IVA inclòs: Gratuït

Descripció: Contribució crítica al debat sobre els vincles entre els docents i les famílies de l’alumnat; una qüestió incòmoda i cabdal alhora per comprendre els resultats desiguals de l’alumnat. S’hi qüestiona el discurs actual d’acusació mútua entre mestres i progenitors, i s’hi proposen elements per a una vinculació alternativa que porti a millorar l’equitat dels resultats acadèmics.

L’Ana ens ha fet arribar aquest article per a compartir-lo, gràcies Ana!

Información general (P.1)

Las escuelas y las familias tienen un papel fundamental para promover el desarrollo positivo de los niños y el rendimiento académico. Cuando los educadores y los padres[1] trabajar juntos como socios, crean importantes oportunidades para que los niños desarrollen social, competencias emocionales y académicas.
Este informe proporciona a los educadores estrategias para promover el desarrollo social de los niños, emocional y académico desarrollo utilizando sociedad escuela-familia.
Comenzamos con una visión general del desarrollo social y emocional aprendizaje (SEL) y la sociedad escuela-familia (SFP) y un debate sobre la importante relación de SFP y SEL, que se ilustra con ejemplos de un marco de SFP. Llegamos a la conclusión de sugerencias de cómo los educadores pueden inmediatamente comenzar a aplicar estas estrategias para construir y alimentar SFP éxito.

Introducción
La educación es cada vez más como una responsabilidad compartida responsabilidad de los educadores y las familias. La investigación ha demostrado la importancia de SEL para el éxito en los programas escolares y de trabajo, y SEL son ampliamente utilizados en muchas escuelas. La investigación también ha demostrado que Programas de SEL se vuelven más poderosos cuando se extienden hasta el hogar (Albright y Weissberg, 2010; Patrikakou y Weissberg, 2007). Como los programas de promover la importancia SEL ganar y se integran en toda la escuela, se convierte cada vez más importante reforzar y alinear los esfuerzos con latam niños
la experiencia. SEL y SFP comparten una misión común: la creación de un clima de participación y de apoyo para el aprendizaje tanto en la escuela y en casa. Establecer mecanismos eficaces asociaciones entre educadores y familias, y utilizando estrategias complementarias para promover el aprendizaje en la escuela y en casa, crear las condiciones óptimas para promover académico de los niños, social y emocional desarrollo de habilidades.

¿Qué es el SEL?

SEL es el proceso de desarrollo social básico y competencias emocionales que sirven a los niños (y adultos) en todos los ámbitos de la vida. La colaboración para la Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL, 2003) ha identificado cinco grupos de habilidades primarias para
SEL:

Conciencia de sí mismo, tener una percepción realista de los propios valores, intereses y fortalezas, y ser capaz de reconocer las propias emociones.

Auto-gestión,  lo bien que uno se las arregla las emociones, los impulsos, y el estrés, y si
uno es capaz de establecer y lograr las metas y ejercer la autodisciplina.

• Sensibilización social de la capacidad de tomar la perspectiva de los demás y empatizar con alguien más y para apreciar y respetar la diversidad.

• Habilidades de la relación capacidad de participar enrelaciones saludables, cooperativas, y el cuidado y eficaz resolución de los conflictos.

• Responsable de la toma de decisiones, la capacidad de reconocer y generar buenas opciones, evaluar las posibles consecuencias de las acciones, y tomar responsabilidad de las decisiones de uno.

Un creciente cuerpo de evidencia de la investigación, incluyendo un reciente meta-análisis de 213 programas de SEL, demuestra que estas competencias se pueden enseñar y que la mejora de sociales y emocionales habilidades mejora la conducta de los niños y el logro académico (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, Y Schellinger de 2011, Greenberg et al, 2003;. Zins,
Weissberg, Wang y Walberg, 2004).

El cultivo de estas competencias en los niños requiere un ambiente seguro y acogedor donde se SEL anima. Esta es la razón por la más beneficiosa y programas sólidos de SEL se coordinan a través de ajustes donde los niños pasan su tiempo, incluyendo el hogar y la escuela, y ofrecen apropiadas para el desarrollo instrucción en los diferentes grados, desde preescolar
a través de la escuela secundaria (Elias et al, 1997;. Zins y Elías, 2006). Los programas eficaces también son apoyados por el desarrollo profesional continuo (CASEL, 2003).

2
Familia-escuela estrategias de asociación para mejorar el crecimiento social de los niños, emocional y académico

¿Qué son los programas de alimentación?

SFP han ganado prominencia nacional como una forma de aprendizaje de los niños y mejorar el rendimiento.

¿Por qué? Dado que la investigación ha demostrado que los niños cuyos padres están más involucrados en su educación tienen tasas más altas de asistencia, los deberes
terminación y finalización de la escuela, así como grados elevados y resultados de las pruebas (Barnard, 2004; Henderson y Berla, 1987; Henderson & Mapp, 2002; Jeynes, 2005). Participación de la familia también facilita el desarrollo cognoscitivo, social y emocional
funcionamiento y se ha relacionado con aumento de la autoestima, un mejor comportamiento, y más positivo actitudes hacia la escuela (Christenson y Havsy, 2004; Patrikakou, Weissberg, Redding, y Walberg, 2005).

Participación de los padres sigue siendo importante incluso cuando los niños maduran. Por ejemplo, la investigación ha demostrado que los adolescentes son menos propensos a participar en comportamientos de alto riesgo cuando se percibe una fuerte conexión entre el hogar y la escuela (Resnick et al., 1997). Cada vez más locales, estatales y federales
las políticas educativas reflejan la importancia de schoolfamily asociaciones. Por ejemplo, el n º 2002 Niño se Quede Atrás (NCLB) requiere que cada escuela distrito que recibe el Título I, Parte A los fondos, para poner en práctica programas, actividades y procedimientos encaminados a involucrar a los padres.

A pesar de razones de peso para las asociaciones entre las escuelas y las familias, los políticos,
investigadores, educadores y familias aún no han alcanzado consenso sobre una definición universal, o mejor receta para crear un exitoso SFP. Los educadores han participación conceptualiza y se cultiva en diversas caminos, y las familias participan en diferentes grados
y con diferentes eficacia. Sin embargo, común a través de todas las teorías y los marcos de un enfoque en la importancia de la comunicación entre los padres y los profesores, como se evidencia en la descripción de la ley NCLB.

Por otra parte, independientemente de la frecuencia y la forma de participación, los expertos coinciden en que las percepciones sobre asociaciones influyen en gran medida la cantidad de
los padres participan en la educación de sus hijos (Eccles Y Harold, 1996; Hoover-Dempsey y Sandler, 1997). SFP éxito se basan en la base la creencia de que todas las familias (con independencia del nivel de los padres de educación, situación socioeconómica y la raza o
etnia) pueden contribuir al aprendizaje de los niños y desarrollo y que los padres y maestros
compartir la responsabilidad de la crianza y la educación los niños. Por otra parte, programas de alimentación complementaria son flexibles y exitosas diversidad, reflejo y la incorporación de las necesidades y características de la comunidad escolar en particular en los que se basan (Christenson y Havsey, 2004). Si bien la naturaleza de un cambio a través de la SFP el espectro educativo y de desarrollo,particularmente en términos de los tipos de comunicación y la participación que sean adecuados y eficaces, estas asociaciones siguen siendo crítico
importantes avances, como los niños en la escuela (Patrikakou, 2008).

Conexión SEL y SFP

Incorporación de programas de SEL en un marco de SFP refuerza el papel complementario de las familias y educadores, y se extiende a las oportunidades de aprendizaje a través de los contextos clave en el desarrollo de la casa y la familia (Albright y Weissberg, 2010). Habilidad
conjuntos (ya sea social, emocional o académica) se aumenta cuando son mutuamente compatibles y reforzada en el hogar y en la escuela. Por ejemplo, socioemocional habilidades se desarrollan cada vez que un niño se relaciona con los padres, compañeros, maestros y otros. La mejora de padres y profesores social y emocional conocimientos, habilidades y disposiciones que faculta a Creación de liderazgo compartido Ley NCLB “la participación de los padres en regular, de dos vías, y comunicación relevantes en los que el aprendizaje académico de los estudiantes y otros las actividades escolares incluyendo asegurar que

(a) los padres juegan un papel integral ayudando en el aprendizaje de sus hijos,

(b) Los padres son animados a estar activamente involucrados en la educación de sus hijos
en la escuela, y

(c) los padres están llenos socios en la educación de sus hijos y se incluyen, en su caso, en la toma de decisiones y el asesoramiento comités para ayudar en la educación de su hijo “(NCLB, 2002, § 9101, [32] “Participación de los Padres”).
P. 3

Familia-escuela estrategias de asociación para mejorar el crecimiento social de los niños, emocional y académico

el modelo de manera eficaz y aplicar las habilidades los niños necesitan para aprender. Por otra parte, cuando los padres y los maestros usan estrategias similares para fomentar la SEL, que facilita la transición entre el hogar y la escuela y crea consistencia y la continuidad de las expectativas de comportamiento, que mejora no sólo de los niños el desarrollo de habilidades,
sino también las relaciones entre los niños y sus padres, maestros, hermanos y compañeros. El uso de un SFP marco para promover la ayuda a SEL infundir principios básicos con respecto a las habilidades de comunicación y relación toda la comunidad escolar y proporciona una
estándar con respecto a cómo los adultos se relacionan entre sí y para los estudiantes. Por lo tanto, el emocional y el aprendizaje clima de hogar y la escuela mejora a medida que los niños
y adultos obtengan auto-y la conciencia social, la empatía, y la comunicación y habilidades para resolver problemas (Patrikakou y Weissberg, 2007).

Investigación en los últimos años ha tratado de identificar los ejemplares programas de SEL, así como esenciales ingredientes de estos esfuerzos (véase, por ejemplo, CASEL, 2003). Además, (Durlak et al., 2011) encontró que escuela-familia SEL afecta positivamente a la programación
los estudiantes. Su meta-análisis identificaron una variedad de manera que los programas de participación de los padres como capacitación de los padres, involucrar a los padres en la toma de decisiones de la escuela, y promover la interacción entre padres e hijos enactividades de aprendizaje. Mientras que menos de un tercio de la 213 programas incluidos en el meta-análisis utilizado al menos una estrategia para la construcción de la escuela y la familia
sentido, los análisis sobre este subconjunto de los programas de reveló resultados positivos en las habilidades sociales de los niños, las actitudes y el rendimiento escolar.
El sello de una exitosa SFP es la creación de un relación de confianza entre las familias y las escuelas, que reconoce y respeta la diversidad de cada uno de otros estilos, habilidades y fortalezas. Confianza y respeto también son claves las competencias SEL que se relacionan con autoconciencia, la conciencia social y las relaciones personales.

Tres tipos de actividades SFP puede ser útil para las iniciativas de la categorización de los programas y puede servir como un recordatorio continuo de la gama de acciones que hacen
un éxito SFP:

• Dos vías de comunicación escuela-hogar, que informa, educa y capacita a las familias
de forma activa y eficazmente en la educación de los niños. Es importante ser flexible y creativo con estos comunicaciones para encontrar lo que funciona para diferentes familias. Algunas familias pueden responder a las comunicaciones escritas o electrónicas.
Otras familias pueden tener la alfabetización o el lenguaje barreras, o no tener acceso a una computadora, así en persona los modos será más eficaz.

• Participación de la Familia en el hogar, que ayuda a familias establecer un ambiente en casa que amplía y refuerza los aprendizajes escolares. Esto puede incluir el hablar con sus hijos
acerca de la educación, asegurando la presencia de materiales que se estimula la cognición como así como los suministros necesarios para la Educación, y participando activamente en la lectura, tareas, o otras actividades de aprendizaje interactivo. Los profesores o las escuelas pueden ofrecer orientación a los padres sobre estrategias y actividades que se extienden y
reforzar lo que sucede en la escuela.

• Participación de la Familia en la escuela, lo que alienta familias a participar en el aula y
actividades escolares y eventos voluntarios, los asistentes, o los miembros de la escuela
liderazgo o relativos a los comités. Medidas eficaces para promover el hogar y la escuela
la comunicación y la participación de la familia en casa y en la escuela constará de cuatro componentes clave:

• centrada en el niño de comunicación que es específico para el niño, este tipo de  comunicación. Es más probable que involucrar a los padres, debido a su carácter personalizado y la relevancia individual.

• constructiva comunicación-información que es necesario y útil, ya que proporciona
las familias con sugerencias prácticas.

• directrices claras y concretas y estrategias, que resulten más beneficiosas para las familias en
apoyar el aprendizaje real de los niños.

• comunicación continua y constante, que mantiene las familias informadas y en sintonía con
prácticas en el aula y políticas, y de los niños desempeño y desarrollo de habilidades.
Estas características clave son consistentes con muy importante SEL competencias, tales como
la capacidad de desarrollar una correcta percepción de sí mismo, efectivamente comunicar sus deseos y necesidades, participar en la toma de perspectiva, la empatía y la experiencia.
P. 4

Familia-escuela estrategias de asociación para mejorar el crecimiento social de los niños, emocional y académico

Estrategias para la Implementación e Integración

Las siguientes estrategias y recursos, que son basado en la teoría de la orientación y resultados de la investigación (Albright y Weissberg, 2010; Christenson y Reschly, 2010), puede ayudar a los administradores y educadores la aplicación de un marco SFP a SEL programación.
Destacan la importancia de los niños y familycentered enfoques, y hacer hincapié en la creación de estructuras de apoyo a un curso que promueve la SFP aprendizaje social, emocional y académico de los niños.

Más información acerca de los niños y familias en su aula. Hay una variedad de maneras de aprender acerca de la niños y familias en su salón de clases. Algunos profesores distribuir encuestas, realizar entrevistas o visitas al hogar, o el uso para romper el hielo y las actividades relacionadas para aprender más acerca de los estudiantes y sus familias.
Los maestros podrían pedir a los estudiantes y sus familias sobre gustos y preferencias, talentos y habilidades especiales, de la familia composición, y las preocupaciones o las áreas de mejora. Los niños se le puede pedir a compartir un “hecho de la diversión” con
otros estudiantes, jugar “¿Quién soy yo?” por escribir tres descriptores en una tarjeta o por debajo de un autorretrato, o el partido de hechos divertidos con fotos de los estudiantes en el tablón de anuncios. Las familias y el personal escolar puede ser invitados a participar también. Estas actividades proporcionan estudiantes y personal con las oportunidades de conocer a
entre sí y para interactuar de manera positiva, y promover la cohesión entre los estudiantes y sus pares facilitando el respeto mutuo y el aprecio de la diversidad.
Haga que los niños y sus familias, generar metas SEL para el año.

Las escuelas pueden tener sus propios objetivos SEL, que pueden incluso ser parte de su declaración de misión. Pero se puede también puede ser útil para los estudiantes y las familias para generar objetivos individuales de SEL para el año escolar. Los profesores podría pedir a los niños a identificar sus propias definir características, así como las cualidades que admiran en los demás y le gustaría emular. Los padres podrían se les pidió que identificaran los objetivos de SEL para niños y para describir las cualidades que les gustaría que sus hijos
a personificar. Para ayudar a los niños con este proceso, los profesores pueden utilizar hojas de cálculo o revistas para ayudar a los niños a identificar un objetivo, las estrategias para lograrlo, problemas potenciales o las fuentes de interferencia, y recursos para ayudar en el proceso. Muchas escuelas pactos de uso, contratos o compromisos que se especifican
cómo los niños, el personal y las familias colaborarán para lograr estos objetivos, estos documentos pueden incluso consisten en versiones paralelas destacando el papel de
cada participante. La identificación de persona en particular objetivos puede ayudar a enfocar los profesores y los padres de fortalezas de los niños y áreas de mejora, sino que
también ayuda a generar puntos de referencia para evaluar el progreso durante todo el año. La capacidad de establecer una meta y evaluar su propio progreso hacia el logro de que es un
importantes habilidades SEL y promueve la conciencia de sí mismo, autogestión y solución de problemas.
Crear puestos dentro de la escuela que están específicamente centrado en SEL y SFP
Un coordinador de SEL o SFP puede supervisar el programa desarrollo, implementación y evaluación.
Este personal clave puede ayudar a proporcionar consulta y asistencia técnica en la aplicación del programa iniciativas y también puede servir como un enlace entre educadores y familias. La contratación de personal que tienen una papel primordial en relación con SEL y / o SFP demuestra la importancia de estos esfuerzos de programación en la escuela y la comunidad. El compromiso visible de dinero, recursos y personal ofrece más validación.
Crear un equipo para toda la escuela, comité o de asesoramiento junta que se centra en SEL
La creación de este grupo también demuestra compromiso de hacer de SEL es una prioridad y sirve para promover la comunicación y la participación. La miembros de este grupo debe ser representativo de la escuela de la comunidad-por ejemplo, podría incluir al director, el  subdirector de la escuela, psicólogo, trabajador social, coordinador de SEL-SFP,
los maestros y los padres (y, si el desarrollo estudiantes apropiados,), y representantes de
diferentes niveles de grado. Este grupo debe participar en cualquier planificación, la toma de decisiones, o el programa evaluación en relación con SEL o SFP.
Proporcionar capacitación para el desarrollo profesional de los administradores, maestros y estudiantes y personal de apoyo Aunque muchos directores y maestros son eficaces
en el establecimiento de programas de alimentación complementaria y la ejecución de programas de SEL, que debería tener una formación profesional para desarrollar
específicas de participación de las familias de estrategias y identificar las herramientas y recursos que promuevan eficazmente social y emocional de los niños el desarrollo de habilidades

5 Familia-escuela estrategias de asociación para mejorar el crecimiento social de los niños, emocional y académico.

Los expertos coinciden en que los administradores, maestros y estudiantes de personal de apoyo necesario una formación más especializada en la mejora de las habilidades sociales de los niños y emocional, salón de clases de manejo de conducta, y la familia participación como parte de su educación de posgrado.

SEL poner en la agenda de desarrollo profesional además significa que es una prioridad que merece atención, tiempo y recursos económicos. Además a participar en seminarios dirigidos por profesionales y talleres, maestros y personal escolar pueden beneficiarse de la escuela basada en la creación de redes complementarias y interacción. El establecimiento de un almuerzo mensual de SEL o Desayuno de trabajo donde los maestros comparten con éxito
estrategias y retos con los demás puede ayudar a contratar y capacitar al personal, lo que contribuye a una más coherente y el clima escolar favorable.

Crear una sala de estar, biblioteca, o recurso centro Proporcionar este tipo de espectáculos el espacio que los padres son bienvenidos en la escuela y siempre tienen un lugar (Literalmente) a congregarse. Es importante hacer el espacio cálido y acogedor por su decoración con
con mobiliario confortable para que los padres podrán disfrutar pasar tiempo allí y ser más propensos a visitar y quedarse. Una biblioteca es todo lo que se necesita para crear un
préstamos de la biblioteca o centro de recursos, entre ellos algunos SEL materiales, recursos e información dirigidos a las familias, así como copias de los materiales utilizados con los niños, y ayudar a educar y familiarizar a los los padres. Libros destacando el desarrollo de habilidades SEL puede ser exhibido mensual, o la bibliotecaria de la escuela libro puede crear listas sugeridas de acuerdo con SEL habilidades y temas. Tener un buzón de sugerencias o bloc de notas pidiendo pide además transmite un genuino interés para responder a los padres y el compromiso de proporcionar recursos útiles.

Plan de las iniciativas en curso SEL que se coordinan con la calendario escolar. La coordinación de los esfuerzos de SEL con el calendario escolar asegura que se convierten en parte de la política escolar y la práctica. Destacando los eventos y actividades en el calendario de la Escuela (y el sitio web, si es aplicable) da a los padres el tiempo necesario para planificar y prepararse. Además, la coordinación de estas iniciativas con otras eventos de la escuela (por ejemplo, la noche de regreso a la escuela, reportcard pick-up, las celebraciones navideñas, y gradelevel presentaciones) se incrementará la asistencia y la participación. Esfuerzos proactivos para acoger a las familias, las prioridades de acción y políticas, e invitar a la participación puede comenzar incluso antes de que los niños poner un pie en la escuela.
Actualizaciones de verano y cartas de bienvenida de vuelta puede ser utiliza para recordar a los estudiantes y sus familias sobre SEL objetivos y las formas que los padres pueden fomentar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en el hogar. Talleres frecuentes, reuniones y presentaciones (como un mes altavoz o serie de seminarios) promover la interacción social
entre el personal y las familias, y permiten a los padres y que los maestros aprendan al mismo tiempo y aplicar las habilidades SEL. De fin de año las celebraciones y reuniones también se puede una buena manera de promover la reflexión y el cierre y animar a los estudiantes y sus familias a considerar lo que han aprendido y realizado durante el año.

Estrategias específicas para Two-Way Hogar-Escuela Comunicación

Evaluar las diferentes preferencias, percepciones y prácticas de los niños y las familias que trabajan con Los profesores pueden distribuir encuestas (realizadas en persona o por correo, e-mail o teléfono) para aprender acerca de los padres preferencias para la comunicación y la participación y sus percepciones y prácticas relacionadas con la SEL. Los expertos recomiendan la realización de tales evaluaciones al comienzo del año para llegar y abrir el canal de comunicación. Estas evaluaciones También podrá enviar un mensaje de que personal de la escuela están comprometidos a escuchar las opiniones de los padres y la retroalimentación. Los profesores puede preguntar acerca de las preferencias de los padres para el hogar-escuela
comunicación (como por ejemplo si los padres quieren serán notificados vía e-mail o teléfono) y la programación de eventos y actividades en el aula. Los esfuerzos iniciales para aclarar
preferencias de comunicación y las prácticas pueden reducir posibles interferencias y las barreras a la participación, como así como minimizar la frustración que se produce como resultado de las percepciones inexactas o señales cruzadas. Reunión información sobre las percepciones de los padres y las prácticas con respecto a SEL, así como las creencias de los estudiantes y las habilidades, ayudará a los profesores en la implementación de estrategias, recursos, y materiales que responden a las necesidades y características de sus estudiantes y sus familias.

Involucrar a los niños o para resaltar en la información compartida con
las familias

Aunque los padres se benefician de información general sobre el desarrollo de habilidades y rendimiento, son a menudo más interesados ​​en información que es específica

 

6 Familia-escuela estrategias de asociación para mejorar el crecimiento social de los niños, emocional y académico

a su propio hijo. Tanto como sea posible, el uso detallado ejemplos de comportamiento de los niños para ilustrar los conocimientos SEL cuando el intercambio de información con las familias, ya sea en la comunicación escrita o en persona. Por ejemplo, un profesor puede describir como un niño hecho frente a frustración cuando se habla con un padre, diciendo:
“Lilly hizo un gran trabajo con turnos de esta semana, que tiene un poco frustrado de que Maya estaba tomando tanto tiempo a lavarse las manos antes de la merienda, pero contó con
10 y con calma le preguntó si podía Maya por favor, toca un poco más rápido ya que la línea era tan larga. “Tal vez los maestros también incluyen una “buena acción” que el niño hizo en la  semana boletín de noticias. Hacer que los niños decoran las formas de escritos comunicación, tales como boletines de noticias o invitaciones para eventos de la clase, hace que los niños más emocionados de compartir los materiales con sus familias, lo que puede ayudar a asegurar que la entrega se producirá. Por otra parte, la comunicación personalizada es más atractivo para los las familias y aumenta la probabilidad de que los padres realmente leer y revisar los materiales que son enviados a casa.

Ser positivo respecto y comunicar, apoyar y apreciación Personal de la escuela, los maestros y los padres deben ser positivos y respetuoso en su comunicación e interacción entre sí (y con los estudiantes). Lamentablemente, muchos los padres se sienten como si sólo escuchar a los maestros o las escuelas cuando sus hijos están en problemas. Es comprensible, entonces, para que puedan desarrollar actitudes negativas o las percepciones erróneas acerca de la comunicación con los profesores. Adultos y niños se benefician de ánimo, el refuerzo positivo, y la alabanza. Los profesores pueden utilizar “Notas Buenas” o “Estrellas de habilidad” para compartir positiva información con las familias y sobre específicas SEL habilidades o conductas. El envío de “tarjetas de agradecimiento” (que los niños ayudan a crear) es otra buena manera de participar las familias y el respeto y el aprecio expreso. Al hablar con las familias, sin importar el tipo de información que tiene que compartir, reconocer los niños fortalezas y áreas de mejora. Ser positiva, respetuosa y empática hace la interacción con las familias más fácil y agradable, y los modelos tecla SEL habilidades de los estudiantes, personal y familias. Compartir información sobre políticas y en el aula prácticas Compartir información sobre las reglas del salón y directrices mantiene informados a los padres y reduce al mínimo las posibilidades de malentendidos y falta de comunicación. Para que las familias de manera activa y efectivamente reforzar SEL niños en el hogar, necesita saber lo que los educadores están haciendo en la escuela y en el salón de clases. Por ejemplo, los padres que no saben
de las políticas de clase de un profesor con respecto a los juguetes puede conseguir enojado o molesto cuando su hijo les dice que su maestro le quitó la pelota durante la lectura. Sin embargo, un los padres informados sobre la política de juguete se entiende que los juguetes tienen que permanecer en los escritorios de los niños hasta el recreo. Aprender acerca de las rutinas del aula también aumenta la probabilidad de que los padres uso complementario
estrategias para realizar una escucha y controlar el comportamiento en el hogar; los profesores pueden animar a los padres a utilizar estrategias similares para ayudar a los niños completar las tareas, la transición entre actividades, y expresar sus necesidades y sentimientos.
Crear un hogar-escuela-diario o hacia atrás y hacia adelante de carpeta
para padres y maestros

De dos vías de comunicación hogar-escuela refleja la naturaleza recíproca de la comunicación entre padres y maestros. Canales de comunicación abiertos y dinámicos invitan y alentar a los padres para compartir preguntas, comentarios, y la retroalimentación con los docentes, y asegura que las familias informar a los educadores, además de ser informado por ellos. Uso de una carpeta o una revista específicamente designados para el transporte de información entre el hogar y la escuela proporciona una manera fácil para consolidar la comunicación y compartir información de los estudiantes, maestros y las familias saber exactamente qué buscar y dónde buscar para ello. Esto también contribuye a la capacidad de autogestión, ya que ayuda a los niños (y sus padres) a organizarse. Estrategias específicas para la familia

Participación en el hogar y Escuela

Crear un gráfico habilidad para registrar cómo las habilidades de SEL se incorporado en el hogar.  Los profesores pueden ayudar a los niños y las familias en la creación de una carta de habilidad. Por ejemplo, las familias pueden utilizar una de las Galaxias ” Carta “para controlar la frecuencia, o bien los niños completa las tareas del hogar, como lavarse los dientes, por lo que la cama, o poner los platos sucios en el fregadero, con los buenos modales (por ejemplo, decir por favor y gracias), completar la tarea, o compartir los juguetes con un hermano o hermana. Esto permite a los niños y las familias para controlar los maestros del progreso del niño, y permite ver cómo las familias y promover la práctica SEL en su casa. Los profesores
También puede reconocer las familias que se dedican a SEL estrategias en el país y tal vez incluso distribuir premios

7 Familia-escuela estrategias de asociación para mejorar el crecimiento social de los niños, emocional y académico

como un medio para reforzar positivamente las conductas deseadas y participación en el SEL.
Compartir estrategias, herramientas o recursos que coinciden con estilos de aprendizaje de los niños y las habilidades. Cuando sea posible, los profesores deben adaptar las estrategias,
herramientas y materiales para que coincida con el aprendizaje de los niños estilos y nivel de desarrollo de habilidades. Por ejemplo, si un niño está teniendo problemas para la limpieza de sus juguetes en casa cuando se termine de jugar, el profesor puede compartir las más exitosas estrategias de aula, tales como cantando la canción de limpieza, aplaudiendo tres veces, o
encender las luces y se apaga. Si una estrategia no ha sido de gran ayuda con un estudiante, el maestro También puede compartir esta información con los padres, esperamos minimizar la frustración y la promoción de una mayor auto-conocimiento y habilidades para resolver problemas. El uso de materiales interactivos para atraer a niños y las familias
Libros de actividades, tareas interactivas tarea, y hojas de trabajo adicionales puede servir para que niños y familias de SEL. Los profesores pueden añadir una sección para las tareas que facilita la participación de la familia por alentar a los niños a compartir información sobre el tema de la lección o demostración de una nueva habilidad que han aprendido. Los maestros también pueden compartir recursos que los padres guía sobre cómo apoyar a niños SEL en el hogar, tales como artículos en revistas o periódicos que destacan SEL, o libros para niños
que ilustran y modelo saludable y prosocial comportamientos y hacer frente eficaz y resolución de problemas habilidades. Esos recursos proporcionan un contexto más amplio de SEL
habilidades e ilustrar la relevancia de SEL para el crecimiento y logro. (Ver sitios web recomendados y de los Recursos para algunas sugerencias específicas de recursos.)
Distribución de boletines periódicos para mantener informados a los padres y participar
Boletines semanales o mensuales permiten a los profesores para compartir información acerca de las lecciones en curso, las habilidades particulares que están en la mira, y los próximos eventos, y proporcionar consejos prácticos sobre cómo promover los niños SEL en su casa. Los niños y las familias puedan participar mediante la presentación de artículos sobre sus propias habilidades SEL desarrollo, las actividades sugeridas para la promoción de SEL, o reseñas de libros. Los maestros también pueden utilizar regularmente columnas, tales como “¿Sabía usted. . . ? “Para poner de relieve resultados de las investigaciones relacionadas con la SEL, o “Me preguntan acerca. . . ” proporcionar a las familias, con indicaciones para involucrar a los niños en conversaciones acerca de SEL. Noticias pueden ser utiliza para resaltar la habilidad de cada mes y proporcionar estrategias y actividades correspondientes a la práctica y el maestro. Incluyendo imágenes de los niños en la escuela o ilustraciones creadas por los niños aumentará un apelación boletín para los niños y las familias. Compartir estrategias y consejos prácticos para promover la niños SEL

Hogar y la escuela de comunicación ofrece una vía para informar a las familias sobre el progreso de los niños, las habilidades y fortalezas, y para compartir estrategias sobre cómo promover el el aprendizaje y la conducta prosocial en el hogar. Hay una variedad de formas en que los profesores pueden compartir consejos prácticos y las herramientas con las familias. Por ejemplo, una tarea ” Ayudante “puede acompañar a las tareas y proporcionar una simple traducción de los objetivos de la lección y las actividades. Los maestros también pueden ofrecer sugerencias para cómo ayudar a los niños (sobre todo si tienen problemas), sugieren que las actividades de extensión, o distribuir una “Estrategia de Spotlight”, que destaca las maneras fáciles de involucrar a los niños y promover el desarrollo de habilidades en hogar y en la comunidad.

Invite a las familias en el aula para observar y participar activamente en SEL.

Los maestros son influyentes en la creación de un aula clima que apoya la participación de la familia. Los padres que son invitados y dio la bienvenida a sentir es más probable a participar activamente en la educación de sus hijos tanto en casa como en la escuela. Visitar el salón de clases conocimiento de los padres aumenta “basada en la escuela instrucción y aumenta la comodidad y la familiaridad con las rutinas de los maestros de aula y prácticas, y el plan de estudios SEL. Los maestros pueden invitar a los padres a participar en las clases de SEL o “codo con codo” las actividades, donde los padres observar cómo son y lo que los niños aprender y practicar juntos, o asistir a fiestas y eventos de clase donde los estudiantes SEL mostrar habilidades. Algunos programas de SEL invitan a las familias a visitar y voluntarios en el aula
observar cómo las clases se imparten. Los padres también pueden observar presentaciones de los estudiantes como una forma de recibir información acerca de las habilidades aprendidas.
Reconociendo a los padres que participan en schoolbased eventos comunica aprecio y respeto
y refuerza su participación. También es importante para dar seguimiento a los padres que no pueden asistir, por cualquier razón. Proporcionar un resumen de los acontecimientos y actividades para estos padres, el futuro de la programación eventos en diferentes momentos, y alentándolos a asistencia podrá ayudarles a seguir participando.

8  Familia-escuela estrategias de asociación para mejorar el crecimiento social de los niños, emocional y académico Llevar a cabo talleres para padres SEL o reuniones de grupo Los talleres son una forma común de los padres cada vez mayor ”  participación en la escuela y la promoción de dos vías la comunicación. Las escuelas o los maestros pueden programar talleres sobre temas específicos de SEL o habilidades (lo ideal es sugeridas por los propios padres), como el establecimiento de límites, la autogestión, o frente a la frustración. Los padres podrían ser invitados a participar en una SEL crianza de los hijos de grupo o taller (dirigido por la escuela mentales personal de salud o un coordinador de SEL), donde pueden recibir estrategias específicas o ayuda con sus desarrollo de los niños y los comportamientos. Oportunidades como estos proporcionan a los padres personalizada información, apoyo social y la interacción, y un lugar de practicar y aplicar habilidades importantes SEL. Se centran en SEL como parte de los informes de progreso, el informe de la tarjeta intercambio y de padres y maestros Habilidades de SEL debe tener en cuenta al revisar progreso de los niños y el desarrollo de habilidades en entregan las calificaciones compartir o conferencias de padres y maestros.
Habilidades de SEL son tan esenciales como las habilidades académicas tradicionales y contribuir al comportamiento de los niños y el rendimiento en la escuela. Al hablar con los padres, los profesores deben identificar las fortalezas y áreas de mejora y dar ejemplos claros y concretos de comportamiento o productos de la muestra de trabajo o tareas que ayudan a
ilustrar el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, un profesor se podría comentar que John es muy enérgico y puede siempre motivar y comprometer a otros estudiantes, sin embargo, a veces tiene un poco de dificultad de establecerse. La maestro podría describir las estrategias utilizadas en la en el aula para ayudar a John enfoque y canalizar su energía.
Los maestros deben preguntar a los padres si notan similares comportamientos en el hogar, y discutir las estrategias de los padres pudo haber utilizado con éxito para controlar el comportamiento y promover el SEL. Juntos, los padres y el maestro puede desarrollar un plan de acción que aborde las preocupaciones y identifica lo que el maestro puede hacer en la escuela y lo que el padre puede hacer en casa para seguir promoviendo la SEL.
Padres y maestros también representan un oportunidad para las familias y los educadores a participar en colaboración el establecimiento de objetivos y resolución de problemas
y la aplicación de la comunicación y la relación habilidades que son un foco de SEL. Muchos recursos útiles  existen para ayudar a los padres, maestros y estudiantes a prepararse y participar en las conferencias de padres y maestros

(Ver sitios web y recursos recomendados para algunos sugerencias).

Proporcionar oportunidades de participación diversa y en curso para las familias
Los padres que se sientan bienvenidos y querían en la escuela son más propensos a participar en sus hijos la educación. Sin embargo, los padres tienen estilos diferentes, habilidades, y los horarios, por lo que las escuelas tienen que hacer una amplia de las oportunidades disponibles para dar cabida a diversas intereses de los padres y la disponibilidad. La comunicación
a los padres que su participación siempre es valorado, al nivel que sea posible, a las familias a
participar sin embargo, cada vez, y donde quiera que se sienta cómodo. Los maestros deben tratar de participar los padres y ser cortés y acogedor en todas sus las interacciones, tanto si se producen en el aula, pasillo, o en el estacionamiento. Preguntar a los padres cómo son las cosas va, compartir algo de su hijo en clase, o invitándolos a unirse a sus hijos en el aula, biblioteca, cafetería o les anima a participar y les recuerda su papel compartido en la educación los niños. La programación de una serie de eventos, tales como actividades en el aula, las celebraciones navideñas, de lado a lado días, y presentaciones de los estudiantes, que es probable que apelar a los intereses de los padres y coordinar con sus horarios aumentar la participación de los padres en la escuela. Toda la escuela equilibrar los eventos con más informal y las actividades sociales también fomentar una mayor participación.
Resumen
Programas de SEL están adquiriendo importancia y se cada vez más integrado en toda la escuela planes de estudio. Sin embargo, tratando de enseñar en el SEL el aislamiento es menos eficaz que la promoción de SEL en el contexto de la programación SFP. Para promover eficazmente SEL en contextos de desarrollo y las etapas, las escuelas necesidad de colaborar con las familias para que las oportunidades para el desarrollo de habilidades están disponibles continuamente en el dos lugares donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo.
Cuando las escuelas el uso de un marco para implementar SFP Iniciativas de SEL, este ofrece una extensión natural y la aplicación de estas habilidades en el hogar. SFP y SEL están diseñadas para crear apoyo y fomentar ambientes de aprendizaje y desarrollo, y unir a las familias y los educadores en el fomento de el éxito académico, social y emocional de los niños.
El uso de un marco SFP promueve valores fundamentales SEL y las competencias y crea una escuela-comunidad cultura de inclusión y respeto mutuo. Cuando las familias y educadores colaborar, especialmente con un enfoque en SEL, optimizan las condiciones para el aprendizaje y  crear oportunidades para modelar y aplicar la misma

9 Familia-escuela estrategias de asociación para mejorar el crecimiento social de los niños, emocional y académico

comunicación, el comportamiento y las habilidades de relación que tienen como objetivo enseñar a los niños.

* * *
Este informe, apoyado por la Subvención Número 2HR1SM54865 del Abuso de Sustancias y Salud Mental Servicios de Salud (SAMHSA), se escrito por la colaboración de académicos, sociales y Aprendizaje Emocional (CASEL), en colaboración con El Centro Nacional para la Promoción de la Salud Mental Juventud y Prevención de la Violencia, el cual es administrado por Education Development Center, Inc. El contenido de este informe son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la opinión oficial
de SAMHSA y el Departamento de EE.UU. de Salud y Servicios Humanos. Mayo de 2011.
Cita sugerida: Albright, MI, Weissberg, RP, y Dusenbury, LA (2011). Familia-escuela estrategias de asociación para Mejorar Sociales para la Infancia, emocional y académico El crecimiento. Newton, MA: Centro Nacional para la Salud Mental Promoción de la Salud y la Prevención de la Violencia Juvenil, Education Development Center, Inc.

Sitios web recomendados y recursos Centro de Salud Mental en las Escuelas
http://smhp.psych.ucla.edu/
El Proyecto de la Escuela de Salud Mental fue creado en 1986 para perseguir la teoría, investigación, práctica y formación relacionadas para abordar la salud mental y psicosocial
inquietudes a través de intervenciones en las escuelas. En 1995, el proyecto estableció su Centro Nacional de Salud mental en las escuelas como parte de la federal mentales la salud en el programa de las escuelas. Una amplia gama de recursos y publicaciones están disponibles en el Centro, incluyendo guías para el desarrollo de programas, prácticas y políticas,
documentos de políticas, herramientas, paquetes de recursos y capacitación los recursos de la presentación.
Colaboración de Ordenación Académica, Social y Emocional Learning (CASEL) http://www.casel.org
CASEL es una organización de educadores e investigadores cuya misión es establecer basada en la evidencia SEL de programación como una parte esencial de la educación desde el preescolar hasta la secundaria. CASEL ofrece una serie de recursos y publicaciones, incluyendo el SEL Exchange (un e-Newsletter), SEL Programación Guías, notas, informes, artículos, capítulos de libros, y un los padres de paquetes.
Harvard Family Research Project (HFRP) http://www.hfrp.org/ HFRP se centra en tres componentes complementarios de aprendizaje: educación y cuidado infantil, fuera de la escuela tiempo, y de la familia y la comunidad en la educación. HFRP lleva a cabo investigaciones y evaluaciones de los programas en curso, y ofrece servicios profesionales el desarrollo de las personas que trabajan directamente con niños, jóvenes y familias. Además de la publicación de informes de investigación y herramientas para la práctica y la evaluación de cada año, HFRP también coordina la Red de Participación de la Familia de Educadores, una red nacional de personas interesadas en la promoción de fuertes asociaciones entre escuelas, familias y las comunidades. HFRP ha creado hojas de consejos para guiar a los educadores y las familias en la realización con éxito productivo,
padres y maestros (disponible en http://www.hfrp. org / participación de la familia / publicaciones, recursos / padres, maestros y conferencias con punta de las hojas-de-principalsteachers- y los padres).
Laboratorio para el Éxito Estudiantil en el Templo Universidad http://www.temple.edu / LSS / partnerships.htm El Laboratorio para el Éxito Estudiantil (LSS) fue establecido como la Organización de las del Atlántico regional De laboratorio en 1995 y continuó funcionando en el Universidad de Temple, Centro de Investigación en Humanos Desarrollo y Educación hasta marzo de 2006. Este grupo publicó una serie de “asociación” folletos dirigidas a proporcionar a los maestros y padres de familia con estrategias y sugerencias para facilitar la académica el éxito y el desarrollo saludable de los niños y la juventud. Los títulos incluyen “Fomento de la Infancia La motivación para aprender “,” La construcción de Tarea saludable Hábitos, “y los” Cuatro L’s de la identidad adolescente. ” Coalición Nacional para la Participación de los padres en Educación (NCPIE) http://www.ncpie.org
NCPIE misión es abogar por la participación de los padres y las familias en la educación de sus hijos
y para fomentar las relaciones entre el hogar, la escuela, y la comunidad. NCPIE proporciona recursos y 10 Familia-escuela estrategias de asociación para mejorar el crecimiento social de los niños, emocional y académico información para los administradores, educadores y las familias para ayudar a individuos y organizaciones en la promoción de los padres y la familia, y conduce y patrocina conferencias.
EE.UU. Departamento de Educación www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html El Departamento de Educación de EE.UU. ofrece una gran de recursos para educadores y padres, incluyendo el “ayudar a su hijo”, la serie y la información pertenecientes a la ley NCLB.

 

Lecturas recomendadas 

Caspe, M., López, M. E., y Wolos, C. (2007). Familia participación hace la diferencia: participación de la familia en educación de los niños de la Escuela Primaria. Cambridge, MA: Harvard Family Research Project. Centro de Salud Mental en las escuelas de la UCLA. (2007). Los padres y la casa en las escuelas. Los Angeles, CA: Autor. Christenson, S. L., y Reschly, L. A. (Eds.). (2010). Manual sobre las asociaciones familia-escuela. Nueva York, Nueva York: Routledge.

Christenson, S. L., y Sheridan, S. (2001). Las escuelas y los familias: Crear conexiones esenciales para el aprendizaje. Nueva York, Nueva York: Guilford Press. Elias, MJ, Zins, JE, Weissberg, RP, Frey, KS,
Greenberg, MT, Haynes, NM, Kessler, R. Schwab- Stone, M. E., y Shriver, T. P. (1997). La promoción de aprendizaje social y emocional: Directrices para los educadores.
Alexandria, VA: Asociación para la Supervisión y Desarrollo Curricular. Epstein, J. L., & Associates. (2009). Escuela, la familia, y las asociaciones comunitarias: Su manual para la acción (tercera ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Henderson, AT, Johnson, V., Mapp, KL, y Davies, D. (2007). Más allá de la venta de pasteles: La guía esencial para familia / asociaciones entre centros escolares. Nueva York, NY: The New Prensa.
Patrikakou, E. N., Weissberg, R. P., Redding, S., Y Walberg, H. J. (Eds.). (2005). Escuela y la familia
asociaciones para el éxito de los niños. Nueva York, NY: Teachers College Press.

Rubenstein, MI, Patrikakou, EN, Weissberg, R. P., & Armstrong, M. (1999). Mejorar la escuela y la familia asociaciones: una guía del profesor. Chicago, IL: University de Illinois en Chicago.

Zins, JE, Weissberg, RP, Wang, MC, y Walberg,
H. J. (Eds.). (2004). El éxito académico en la construcción social de
y el aprendizaje emocional: ¿Qué dice la investigación?
Nueva York, NY: Prensa Colegio de Profesores.

 

ReferenciasAlbright, M. I., y Weissberg, R. P. (2010). Sociedad escuela-familia para promover el aprendizaje social y emocional. En SL Christenson y AL Reschly (Eds.), Manual de las asociaciones familia-escuela (pp. 246-265). Nueva York, NY: Routledge.
Barnard, W. M. (2004). Participación de los padres en la escuela primaria y el nivel educativo. Niños y Jóvenes Servicios de revisión, 26 (1), 39-62.
Christenson, S. L., y Havsy, L. H. (2004). Familia-escuela-peer relaciones: Importancia para la social, emocional, y el aprendizaje académico. En JE Zins, Weissberg RP, Wang MC, y HJ Walberg (Eds.), Construyendo el éxito académico en el aprendizaje social y emocional: ¿Qué dice la investigación? (Pp. 59-75). Nueva York, NY: Prensa Colegio de Profesores.
Christenson, S. L., y Reschly, L. A. (Eds.). (2010). Manual sobre las asociaciones familia-escuela. Nueva York, NY: Routledge. Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional [CASEL]. (2003). Sano y salvo desde una perspectiva educativa. Guía del líder de programas basados ​​en evidencia el aprendizaje social y emocional. Chicago, IL: Autor.
Devaney, E. O’Brien, MU, Resnik, H., Keister, S., y Weissberg, RP (2006). Social sostenible, la escuela
y el aprendizaje emocional: guía de implementación y la caja de herramientas. Chicago, IL: Colaboración de Asuntos Académicos, Sociales y El aprendizaje emocional.
Durlak, JA, Weissberg, RP, Dymnicki, AB, Taylor, RD, y Schellinger, K. (2011). El impacto de la mejora de aprendizaje de los alumnos social y emocional: Un meta-análisis de las intervenciones escolares universal. Desarrollo del Niño, 82, 474-501.
Eccles, J. S., y Harold, R. D. (1996). Participación de la familia en los niños y la escolarización de los adolescentes. En A. Booth y J. F. Dunn (Eds.), los vínculos familiares de la escuela (pp. 3-34). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Elias, MJ, Zins, JE, Weissberg, RP, Frey, KS, Greenberg, MT, Haynes, NM, Kessler, R. Schwab-Stone,
M. E., y Shriver, T. P. (1997). Promover el aprendizaje social y emocional: Directrices para los educadores. Alexandria, VA: Asociación para la Supervisión y Desarrollo Curricular.

Greenberg, MT, Weissberg, RP, O’Brien, MU, Zins, JE, Fredericks, L., Resnik, H., y Elias, MJ (2003).
Basado en la escuela mejora de la prevención y el desarrollo de la juventud a través de coordinación social, emocional y el aprendizaje académico. American Psychologist, 58, 466-474.

Henderson, A. T., & Berla, N. (1987). La evidencia sigue creciendo: participación de los padres mejora el estudiante logro. Columbia, MD: Comité Nacional de Ciudadanos en la Educación.

Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). Una nueva ola de evidencia: El impacto de la escuela, la familia y la comunidad conexiones en el rendimiento estudiantil. Austin, TX: Laboratorio de Desarrollo Educativo del Suroeste.

Hoover-Dempsey, K. V., y Sandler, H. M. (1997). ¿Por qué los padres se involucren en la educación de sus hijos? Revisión de la Investigación Educativa, 67, 3-42.

Jeynes, W. H. (2005). Un meta-análisis de la relación de la participación de los padres de los estudiantes urbanos de primaria el rendimiento académico. Educación Urbana, 40 (3), 237-269.
No Child Left Behind Act [NCLB] de 2001, Pub. No L.. 107-110, § 9101 (2002).

Patrikakou, E. N. (2008). El poder de la participación de los padres: las pruebas, ideas y herramientas para el éxito del estudiante. Lincoln, IL: Centro de Innovación y Mejora.
12 Familia-escuela estrategias de asociación para mejorar el crecimiento social de los niños, emocional y académico
Patrikakou, E. N., y Weissberg, R. P. (2007). Sociedad escuela-familia y social de los niños, emocional y el aprendizaje académico. En R. Bar-On, JG Maree, y MJ Elias (Eds.), La educación de las personas a ser emocionalmente inteligente (pp. 49-61). Westport, CT: Greenwood Publishing Group, Incorporated.
Patrikakou, EN, Weissberg, RP, Redding, S., y Walberg, HJ (2005). Sociedad escuela-familia: Mejorar
el aprendizaje académico, social y emocional de los niños. En EN Patrikakou, Weissberg RP, S. Redding, y HJ Walberg (Eds.), sociedad escuela-familia para el éxito de los niños (pp. 1-17). Nueva York, NY: Prensa Colegio de Profesores.
Resnick, MD, Bearman, PS, Blum, RW, Bauman, KE, Harris, KM, Jones, J., Tabor, J., Beuhring, T.,
Tamizado, RE, Shew, M., Irlanda, M., Bearinger, LH, y Udry, JR (1997). Proteger a los adolescentes del peligro: Los resultados del Estudio Nacional Longitudinal de Salud Adolescente. Revista de la Asociación Médica Americana, 278 (10), 823-832.
Zins, J. E., y Elías, M. J. (2006). El aprendizaje social y emocional. En G. G. Bear & K. Minke M. (Eds.), Niños necesidades III (pp. 1-14). Bethesda, MD: Asociación Nacional de Psicólogos Escolares.
Zins, JE, Weissberg, RP, Wang, MC, y Walberg. H. J. (Eds.). (2004). Edificio en el éxito académico y social aprendizaje emocional: ¿Qué dice la investigación? Nueva York, NY: Prensa Colegio de Profesores.

 

La bibliografía en inglés, texto original


[1] Nota: Los términos “padre” y “familia” se utilizan intercambiable y se refieren a cualquier proveedor de cuidado de adultos o un grupo de cuidadores que tienen un papel principal en una el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño, incluyendo a los abuelos, padres adoptivos, y se extendió miembros de la familia. El término “educador” es también ampliamente utiliza para referirse a cualquier miembro del personal de la escuela que es
involucrados en la experiencia educativa de los niños, incluidos los directores, administradores, maestros, psicólogos, trabajadores sociales, consejeros, enfermeras y personal para-profesional.